Bà Rịa Vũng Tàu: Liên tiếp ra văn bản xử lý phân lô, bán nền trên đất nông nghiệp

ba-ria-vung-tau

  • UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa gửi liên tiếp 2 công văn đến Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố để chấn chỉnh tình trạng phân lô, bán nền trên đất nông nghiệp.
  • Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4961/UBND-VP ngày 1/5/2021 và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Tỉnh ủy trong việc kiểm soát quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn tỉnh và các hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh, theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan quản lý xây dựng.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố Bà Rịa Vũng Tàu

  • Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh rà soát, báo cáo việc phân lô, xây dựng trên đất nông nghiệp và rao bán chuyển nhượng tại các dự án phân lô tách thửa đất nông nghiệp trên địa bàn; đánh giá các tồn tại, vướng mắc và kiến nghị biện pháp xử lý, quản lý. Gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 6 năm 2021.
  • Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Bà Rịa Vũng Tàu tổng hợp, rà soát tình hình quản lý việc phân lô, xây dựng trên đất nông nghiệp và rao bán chuyển nhượng tại các dự án phân lô tách thửa đất nông nghiệp trên địa bàn, đánh giá các tồn tại, vướng mắc và kiến nghị biện pháp xử lý, quản lý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20 tháng 6 năm 2021.

Trước đó, ngày 3/6/2021 UBND tỉnh đã có văn bản số 6157/UBND-VP về rà soát tình hình xây dựng, rao bán đất nông nghiệp được phân lô.

  • Ngoài việc phân lô bán đất nông nghiệp, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn đang đối mặt với nạn nhiều người đứng chung quyền sử dụng đất. Điều này sẽ có tác động mạnh đến công tác quản lý về đất đai, trật tự xây dựng, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

DỰ ÁN NỔI BẬT