[ad_1]

Phúc đáp Công văn số 5289/BKHĐT-KTDV ngày 01/8/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị có ý kiến về hồ sơ bổ sung sân golf Gia Khau (huyện Bình Xuyên) và sân golf Bàn Long (huyện Tam Đảo), tỉnh Vĩnh Phúc vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 (theo đề xuất của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 28/6/2018 kèm theo hồ sơ đề xuất dự án sân golf).

Bộ Xây dựng đã có Văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư với nội dung như sau: Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, 02 dự án sân golf Gia Khau (huyện Bình Xuyên) và sân golf Bàn Long (huyện Tam Đảo) nằm trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2016-2020) đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/5/2015, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội Vĩnh Phúc đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 113/QĐ-TTg ngày 20/01/2012.

Tuy nhiên, hồ sơ đề án không nêu rõ sự phù hợp của vị trí, quy mô và tính chất 02 dự án sân golf của với các quy hoạch đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt như Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 (Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ), Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 (Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) và các quy hoạch xây dựng khác có liên quan trên địa bàn.

Do vậy, để đảm bảo tính pháp lý theo quy định, đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc bổ sung và làm rõ các cơ sở pháp lý nêu trên, trước khi triển khai việc bổ sung 02 sân golf nêu trên vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Việc đề xuất bổ sung sân golf Gia Khau (huyện Bình Xuyên) và sân golf Bàn Long (huyện Tam Đảo), tỉnh Vĩnh Phúc phải đảm bảo sự phù hợp về quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất đai, phù hợp các quy định của Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Do khu vực dự kiến triển khai dự án sân golf Gia Khau (quy mô 257 ha với 54 lỗ tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên) và sân golf Bàn Long (quy mô 156ha với 36 lỗ tại xã Minh Quang, huyện Tam Đảo) có quy mô diện tích lớn, có vị trí nằm gần các sân golf đã và đang hoạt động (sân golf Tam Đảo và sân golf Đại Lải), vì vậy cần cân nhắc sự cần thiết phải đầu tư, tính khả thi về kinh tế – xã hội và môi trường khi triển khai 02 dự án sân golf nêu trên cùng thời điểm.

Trường hợp các sân golf nêu trên được bổ sung vào quy hoạch, cần lưu ý khi triển khai việc quy hoạch xây dựng các sân golf nêu trên phải có giải pháp khai thác phù hợp về cảnh quan, địa hình tự nhiên của khu vực, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật (thoát nước mặt, thủy lợi…) và bảo vệ môi trường; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phải tuân thủ quy định hiện hành nhằm đảm bảo ổn định đời sống dân sinh và an ninh – trật tự xã hội trên địa bàn.

Được biết, dự án tổ hợp sân Golf Bản Long tọa lạc tại Tam Đảo có tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng trên tổng diện tích 120ha. Sân Golf Gia Khau nằm trên diện tích 200ha đất tại huyện Bình Xuyên, tổng mức đầu tư 50 triệu USD. Cả hai dự án đều do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Thịnh Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư.

[ad_2]
Nam Phong Group

Block "lien-he-footer" not found

DỰ ÁN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *