[ad_1]

Theo đó, trên địa bàn hiện còn 109.251 trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 88.665 trường hợp chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật đất đai và 20.586 trường hợp người dân chưa có nhu cầu. 

TP.HCM cũng đã cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức đối với những trường hợp đủ điều kiện cấp giấy, trong đó đã cấp được 38.061,16 ha đối với diện tích đất có nguồn gốc nông, lâm trường (chiếm tỷ lệ 90,74% tổng diện tích đất).

Đến nay, tổng số thửa đất đăng ký trong cơ sở dữ liệu là 1.896.699 thửa (hồ sơ), tổng số Giấy chứng nhận quản lý trong cơ sở dữ liệu là 1.818.495 thửa (hồ sơ) và tổng số hồ sơ scan (quét) liên kết trong cơ sở dữ liệu là 1.732.119 thửa (hồ sơ).

Cũng theo UBND TP.HCM, công tác rà soát tiến độ, xử lý dự án chuyển mục đích sử dụng đất chậm triển khai: Trong giai đoạn từ 2011 đến 2015, UBND thành phố đã thu hồi, hủy bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất của 91 dự án với tổng diện tích 1.657 ha ( Giai đoạn 2003 đến 2010 UBND thành phố đã thu hồi, hủy bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất của 87 dự án với tổng diện tích 1.159 ha).

Đã tổ chức 90 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 130 tổ chức cá nhân trong việc thi hành pháp luật về đất đai giai đoạn 2013 – 2017 trên địa bàn thành phố, qua đó phát hiện 21 trường hợp vi phạm (chiếm 16,15% số tổ chức cá nhân được thanh tra), chủ yếu là sử dụng đất không đúng mục đích, chậm đưa đất vào sử dụng, tự ý cho thuê tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền sử dụng đất hàng năm… 

Riêng đối với tổ chức sử dụng đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trong giai đoạn 2013 – 2017 đã thanh tra, kiểm tra 21 trường hợp, trong đó có 13 trường hợp vi phạm (chiếm 61,19% số tổ chức cá nhân được thanh tra). 

Thanh tra đã kiến nghị thu hồi 201.110,1 m2 đất, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 11.628.351.000 đồng và truy thu từ nguồn thu bất hợp pháp (do cho thuê lại) là 3.623.724.049 đồng. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi 52.550,1 m2 đất, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 325.000.000 đồng và truy thu từ nguồn thu bất chính là 4.047.740.000 đồng.

[ad_2]
Nam Phong Group

Block "lien-he-footer" not found

DỰ ÁN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *